2020-11-23 11:27:25

Raširi krila i rasti

Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti, a prošli smo tjedan obilježili Međunarodni dan tolerancije koji se obilježava 16. studenoga, Međunarodni dan djeteta  te Međunarodni dan dječjih prava koji se obilježavaju 20. studenoga.

Tolerancija se odnosi na prihvaćanje drugih ljudi i na ponašanje prema tim ljudima na onaj način na koji bismo željeli da se oni ponašaju prema nama. Učenici su na nastavi razgovarali o tome koliko je važno poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas, o tome da tolerantne osobe stoje iza svojih uvjerenja uz uvažavanje uvjerenja drugih ljudi, poštivanje tuđih ideja, postupaka ili uvjerenja čak i kad su ona potpuno različita od naših.

Međunarodni dan dječjih prava obilježava se 20. studenoga, a promiče međunarodno zajedništvo, svijest o djeci diljem svijeta, kao i još bolju dobrobit djece.

Učenici matične škole pisali su poruke potpore svojim suučenicima, a svaka napisana poruka na pero predstavlja pojedinca, jednu malu, ali veoma važnu kariku u lancu tolerancije. Sva su se pera objedinila u krila anđela koja nas podsjećaju da nikada nije kasno raširiti svoja krila i rasti.


Osnovna škola Koprivnički Ivanec