2019-06-27 09:47:45

Odluka o početku i završetku nastavne godine 2019./2020.

Odluka o početku i završetku nastavne godine 2019./2020. i  obavijest o realizaciji odmora učenika.

Temeljem pribavljenih mišljenja školskih ustanova, osnivači škola na području Koprivničko-križevačke županije odabrali su način realizacije odmora učenika, te će u Osnovnoj školi Koprivnički Ivanec nastava školska godina biti realizirana prema modelu određenom u članku 4. stavku 1. podstavku 1. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.:

– Nastavna godina počinje 9. rujna 2019. godine, a završava 17. lipnja 2020. godine

– Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine

– Proljetni odmor učenika počinje 10. travnja 2020. i završava 17. travnja 2020., s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine

 

Obavijest je dostupna na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije

https://kckzz.hr/obavijest-o-realizaciji-odmora-ucenika-tijekom-nastavne-godine-2019-2020-u-osnovnim-i-srednjim-skolama-na-podrucju-koprivnicko-krizevacke-zupanije/

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. dostpna je na poveznici

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_48_938.html


Osnovna škola Koprivnički Ivanec